ژاپن و اتحادیه اروپا همکاری در توسعه مواد پیشرفته را تعمیق خواهند داد

ژاپن و اتحادیه اروپا همکاری در توسعه مواد پیشرفته را تعمیق خواهند داد


انرژی جایگزین، محاسبات با کارایی بالا، و حمل و نقل الکتریکی، همگی به مواد جدید برای حفظ پیشرفت خود نیاز دارند. مقامات اتحادیه اروپا در نظر دارند نقاط تماس سودمند دوجانبه با ژاپن را در زمینه علم مواد بیابند و پیشنهاد می کنند شرایطی را برای همکاری در زمینه تحقیقات تخصصی بین دو منطقه ایجاد کنند. منبع تصویر: Unsplash، ThisisEngineering RAEng

منبع: https://3dnews.ru/1102541