رییس جمهور چین: پکن سیاست "یک کشور، دو سیستم" را ادامه خواهد داد


تهران- ایرنا- شی جین پینگ رییس جمهوری چین روز جمعه در دیدار با جان لی رئیس اجرایی هنگ کنگ، گفت که پکن سیاست “یک کشور، دو سیستم” را ادامه خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978322/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF