Perspektywy inwestycyjne na 2024 rok cz 2

Jednak makroekonomiści spodziewają się, że szczyt inflacji pojawi się w najbliższych miesiącach, a cykl podwyżek stóp procentowych również powoli zbliża się do końca. Do tego zachowawczego stanowiska dostosowała się Rada Polityki Pieniężnej, która w listopadzie pozostawiła stopy procentowe bez zmian (referencyjną na poziomie 5,75%), choć większość uczestników rynku oczekiwała obniżki o 25 pb. Główne elementy listopadowej projekcji inflacyjnej oraz wypowiedzi Prezesa NBP, prof. Adama Glapińskiego wskazują na to, że trzeba uzbroić się w cierpliwość. Bardzo prawdopodobne jest, że stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian co najmniej do kolejnej projekcji inflacyjnej (czyli marca 2024 r.), a nawet dłużej – do czasu, gdy projekcja pokaże zejście inflacji do celu NBP.

Plan UE dla Ukrainy. Dostęp do 50 mld euro

W Polsce obserwowaliśmy dalszy spadek inflacji (we wrześniu spadła do 8,2% r/r, czyli poziomu najniższego od listopada 2021 r.), a Rada Polityki Pieniężnej dokonała drugiej z rzędu obniżki stóp procentowych. Tym razem o 25 punktów bazowych do 5,75% na głównej stopie NBP. Co jednak kluczowe dla obligacji – inwestorzy przestali obstawiać tak szybkie cięcia, jakich spodziewali się jeszcze do niedawna. Tomasz Hońdo, starszy ekonomista Quercus TFI zwraca też uwagę na pozytywny sygnał, płynący z analizy technicznej. – W czwartek rentowność benchmarkowych obligacji o terminie wykupu za ok. 10 lat wybiła się dołem z formacji “głowy z ramionami” (RGR), wędrując do poziomu najniższego od kwietnia.

W co inwestują zarządzający setkami miliardów dolarów?

Złoto ma szanse przebicia się przez poziom ok. 2050 USD/oz, co może uruchomić kolejną dłuższą falę wzrostową, jaka może nawiązać do długoterminowego trendu rozpoczętego w 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego. Wszelkie żądania związane Czy to jednakok metali z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej () lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej). Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.

Nieprawdziwe zarzuty wobec WIBOR-u. Prezes GPW Benchmark zabiera głos [OPINIA]

Najlepiej wypadł wspomniany wyżej Rockbridge Obligacji 2, który zarobił w tym czasie aż 17,6 proc. W czerwcu (w porównaniu do maja) fundusz ograniczył zaangażowanie w papiery korporacyjne i znacząco zwiększył udział gotówki w portfelu (do prawie 33 proc.). Udział obligacji na koniec czerwca wynosił łącznie prawie 77 proc. Większy Jak kobiety rosną w przemyśle kryptowalutowym optymizm przejawia Andrzej Czarnecki, zarządzający funduszami Generali Investments TFI. – Naszym zdaniem warto postawić na polski dług obligacyjny. Uważamy, że trend dezinflacyjny będzie bardzo mocny w I kwartale 2024 (w przypadku utrzymania VAT na żywność i cen energii dla gospodarstw domowych na obniżonym poziomie).

RYNKI OBLIGACJI

Eksperci zwracają uwagę, że fala umorzeń dobiega końca, spready kredytowe uległy rozszerzeniu i obecnie portfele funduszy pracują z wysoką rentownością, co powinno poprawić ich wyniki. Mijający rok był wyjątkowo trudny dla posiadaczy polskich obligacji. Rok 2023, ze względu na bieżącą wartość wycen i rentowności, zapowiada się zdecydowanie lepiej.

Z kolei VIG /  C-Quadrat TFI stoi na stanowisku, że nie widać takiego czynnika, który miałby pchnąć w tym roku rentowności amerykańskich obligacji tak silnie w dół, jak to miało miejsce w Polsce, w 2023 roku. Chyba, że recesja w USA lub w strefie euro pobudziłaby interwencję banków centralnych, uruchamiających obniżki stóp (rentowności) i tworzących silny popyt na rosnące w cenach obligacje. Wg Quercus TFI rok 2024 będzie, w porównaniu z poprzednim, okresem większej zmienności i niespodzianek na rynkach. Rok 2023 dla funduszy akcji Quercus był bardzo dobry i przyniósł ponad 40% zysków (Quercus Global Growth i Quercus Agresywny), natomiast f. Dłużne ok. 12% (Quercus Dłużny Krótkoterminowy i Quercus Ochrony Kapitału), pozostałe strategie zachowały się także zadowalająco, a poniżej oczekiwań – Quercus Silver.

  1. To jednak nie wyklucza możliwych korekt i zmienności charakteryzujących rynki akcji.
  2. Popatrzmy na notowania obligacji skarbowych 10-letnich w Polsce – wzrost w ciągu roku z 1,5% do blisko 6,5%.
  3. Jednak makroekonomiści spodziewają się, że szczyt inflacji pojawi się w najbliższych miesiącach, a cykl podwyżek stóp procentowych również powoli zbliża się do końca.
  4. W 2023 r., a tym samym polityka fiskalna byłaby wyraźnie ekspansywna w 2023 r.

Wśród zdarzeń decydujących o wynikach rynków akcji w 2023 roku wyróżnić należy globalną dezinflację, wspartą hamowaniem gospodarki Chin i pivot Fed w końcówce roku, co pozytywnie wpłynęło na polepszenie nastrojów inwestorów. Był to także rok rewelacyjnych wycen siedmiu spółek technologicznych (AI) w USA, które zdominowały amerykańskie indeksy. Rynek polski Funt slajdy po DUP mówi że nie zgadza się z obecnym Brexit czynienia wspierała w krótkim okresie także premia inflacyjna, widoczna w przychodach, zwłaszcza dużych spółek. Obligacje europejskie są już relatywnie drogie, natomiast papiery amerykańskie w tym momencie są tanie, podobnie jak polskie. Moim zdaniem jesteśmy w przededniu ożywienia gospodarczego, szczególnie w strefie euro, a być może ono już ma miejsce.

Spadek rentowności to automatycznie wzrost cen omawianych instrumentów. Najwyżej od ponad trzech miesięcy znalazł się po czwartkowej sesji indeks TBSP (Treasury BondSpot Poland), będący benchmarkiem dla całej gamy obligacji hurtowych o stałym oprocentowaniu. Tak pokaźnej zwyżki nie obserwowaliśmy jeszcze od czasu rozpoczęcia rekordowej bessy na tym rynku.

Dodatkowo obserwujemy postępujące ożywienie gospodarcze. Innym powodem dalszego szybkiego wzrostu cen kakao może być fakt, że jest to towar inny niż inne produkty rolne, takie jak kukurydza i soja. Towary te mają zazwyczaj charakter wysoce cykliczny, ponieważ uprawa i produkcja zbóż zajmuje zaledwie kilka miesięcy. Jak zauważają “Obligacje.pl” za dużą część obserwowanego popytu na stałokuponowe trzylatki mogą odpowiadać właśnie inwestorzy, którzy przenoszą do nich swoje oszczędności, umarzając posiadane czteroletnie antyinflacyjne obligacje. Według obliczeń portalu z 6,3 mld zł czteroletnich obligacji kupowanych od stycznia do maja 2022 r. Pomimo że w najnowszym odczycie z kwietnia 2024 r.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Prospektu Informacyjnego oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla Inwestora (KID). Tylko 12 z ponad 100 funduszy dłużnych, dostępnych w ofercie polskich TFI, w ciągu ostatnich 12 miesięcy dało zarobić swoim klientom.

We wrześniu tego roku polskie obligacje otrzymały także wsparcie z Rady Polityki Pieniężnej, która obniżyła stopy procentowe niespodziewanie mocno, bo aż o 75 pkt bazowych, a następnie w październiku o kolejne 25 pkt bazowych. Potem inwestorom spodobał się wynik wyborów parlamentarnych i zmiana władzy w Polsce, co również umocniło krajowy rynek długu. Rok 2023, zwłaszcza ostatni kwartał, okazał się bardzo dobrym czasem dla inwestujących w akcje (fundusze akcji), a stopy zwrotu – dwucyfrowe. Co więcej, po bardzo słabym 2022 roku, 2023 był zgodnie z oczekiwaniami – w tym iWealth (prognozy 2023 zob. iWealth News) – także bardzo dobry dla rynków obligacji.

Tymczasem marże kredytowe są na znacząco podwyższonym poziomie. To tworzy dobre warunki do inwestowania w segmencie obligacji korporacyjnych i przekłada się na wysokie stopy zwrotu – wskazuje ekspert Pekao TFI. Na minus atrakcyjności GPW działa dość wysoki poziom nastrojów inwestorów (strefa optymizmu), jak i brak wsparcia, w krótszym okresie, ze strony Rady Polityki Pieniężnej (obniżka stóp – kiedy?). Przepływy na GPW stabilizują Pracownicze Plany Kapitałowe, ale nastrój zakłóca niepewność co do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na rynkach akcji, po ok. 2,5 miesięcznych wzrostach jest możliwa, ale jeżeli chodzi o fundamenty – jest dobrze – wyceny większości spółek pokazują potencjał wzrostowy. Kolejny czynnik to kwestia inflacji i podwyżek stóp procentowych w Polsce.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Forex Trading