۹ شبه نظامی فیلیپینی در درگیری با ارتش کشته شدند
تهران- ایرنا- سخنگوی ارتش فیلیپین روز شنبه اعلام کرد: نیروهای ارتش این کشور ۹ شبه‌نظامی مظنون را در یک درگیری در جنوب فیلیپین کشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85367187/%DB%B9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF