۶ میلیون کودک میانماری گرفتار سوء‌تغذیه
تهران– ایرنا– سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۳ خود درباره وضعیت آسیا و اقیانوسیه اعلام کرد درگیری بین حکومت نظامیان و مخالفانشان به ناامنی غذایی، فلج اقتصادی و ویرانی در میانمار دامن زده و در نتیجه آن ۶ میلیون کودک دچار سوء‌تغذیه شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85341399/%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87