۲۰۲۴، انتخاباتی‌ترین سال تاریخ؛ نصف مردم دنیا پای صندوق‌های رای
تهران- ایرنا- تقویم کشورهای جهان نشان می‌دهد سال ۲۰۲۴ قرار است بزرگترین سال انتخابات در تاریخ جهان باشد زیرا مردم ۶۰ تا ۷۶ کشور که نیمی از جمعیت کره زمین را در خود جای داده‌اند، در این سال شاهد برگزاری انتخابات ملی و سراسری خواهند بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85359471/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C