۲۰۲۲ سال "پاک ترین هوا" برای چین/ بهبود کیفیت هوا در ۲۰۲۳


تهران- ایرنا – آمارهای منتشر شده از سوی وزارت اکولوژی و محیط زیست چین نشان می دهد در سال ۲۰۲۲ آب و هوا در این کشور در سالم ترین و پاک ترین وضعیت خود قرار داشت؛ کشوری که تا همین چند سال پیش از شدت الودگی هوا رنج می برد اما با برنامه ای منسجم، توانست در کوتاه ترین زمان ممکن(ظرف ۴ سال) بر این فاجعه غلبه کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007809/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3