یوناما بار دیگر خواستار بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به روی دختران شد


تهران- ایرنا- دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با اشاره به اینکه تا یک ماه دیگر دانشگاه ها و مدارس به روی دانش آموزان و دانشجویان باز می‌شوند، از مقامات حکومت طالبان خواستار حضور دختران در این مراکز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036862/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86