یوان چین به چهارمین ارز پرمبادله جهان تبدیل شد
تهران- ایرنا- گزارش‌های سوئیف نشان می‌دهد: یوان چین، با پیشی گرفتن از ین ژاپن، به چهارمین ارز پرمبادله جهان تبدیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85329776/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF