گلوبال تایمز: تلاش آمریکا و انگلیس برای انحراف توجهات از مساله فلسطین به دریای سرخ
تهران- ایرنا- نشریه گلوبال تایمز چین در گزارشی آورد: آمریکا و انگلیس در تلاش هستند تا توجه عمومی را از حملات رژیم صهیونیستی منحرف و به تنش‌های دیگر از جمله تنش در دریای سرخ جلب کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85355660/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87