گفت وگوی رئیس جمهور چین و رئیس شورای حاکمیتی سودان


تهران- ایرنا- منابع خبری پنجشنبه شب گزارش دادند، رئیس جمهور چین با رئیس شورای حاکمیتی سودان در ریاض دیدار و گفت وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965175/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86