گشتزنی مشترک ناوهای روسیه و چین در اطراف آب های ژاپن


تهران- ایرنا – وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد امروز شنبه ۵ ناوهای روسی و ۵ ناوهای چینی از تنگه سویا میان هوکایدو و ساخالین به سوی دریای اوختسک گذر کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183378/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86