گسترش روابط تایوان و آمریکا؛ عامل ثبات در منطقه اقیانوس هند-آرام است
تهران-ایرنا- «لای چینگ‌ته» رییس منتخب تایوان در دیدار با هیات غیر رسمی آمریکایی اظهار داشت که روابط تایپه و واشنگتن با همکاری یکدیگر به شکوفایی خواهد رسید و به نیروی مهمی در دفاع از صلح، ثبات و رفاه در منطقه هند و اقیانوس آرام تبدیل خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85355186/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85