کیشیدا خواستار تخلیه مردم ژاپن از مناطق زلزله زده شد
تهران- ایرنا- فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن به دنبال زمین لرزه 7.6 ریشتری در استان ایشیکاوا در شرق این کشور، خواستار تخلیه مردم از مناطق زلزله زده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85340031/%DA%A9%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF