کشور نائورو روابط خود را تایوان قطع کرد
تهران – ایرنا – دولت نائورو کشوری کوچک در جزایر اقیانوس آرام امروز دوشنبه اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود را با تایوان قطع کرده «چین واحد» را به رسمیت می‌شناسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354935/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF