کشف بقایای جعبه سیاه هواپیمای نظامی ساقط شده آمریکا در ژاپن
تهران- ایرنا- نیروی دریایی ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که بقایای جعبه سیاه هواپیمای نظامی اوسپری وی-۲۲ ساقط شده ارتش آمریکا را در سواحل ژاپن کشف کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85344085/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86