کشتی باری با ۲۲ خدمه در آبهای جنوب شرق ژاپن غرق شد


تهران- ایرنا – گارد ساحلی ژاپن از غرق شدن کشتی باری به همراه ۲۲ نفر امروز چهارشنبه در سواحل نزدیک استان ناگاساکی واقع در جنوب شرقی این کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008968/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF