کره شمالی واشنگتن و سئول را به حمله اتمی تهدید کرد
​​​​​​​تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت دفاع کره شمالی در بیانیه‌ای با محکوم کردن رزمایش‌های مشترک واشنگتن و سئول، آمریکا و کره جنوبی را به حمله اتمی پیشگیرانه تهدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85324894/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF