کره شمالی نشست شورای امنیت درباره آزمایش موشکی خود را محکوم کرد
تهران- ایرنا- کره شمالی نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع بررسی آزمایش یک موشک مافوق صوت توسط پیونگ یانگ را به شدت محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85361104/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF