کره شمالی موشک کروز شلیک کرد
تهران- ایرنا- ستاد مشترک ارتش کره جنوبی سه‌شنبه اعلام کرد که کره شمالی برای سومین در بار یک هفته اخیر چند موشک کروز شلیک کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85369888/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF