کره شمالی ماهواره نظامی به فضا پرتاب کرد


تهران- ایرنا- ستاد مشترک ارتش کره جنوبی سه‌شنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که کره شمالی یک ماهواره نظامی به فضا پرتاب کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299075/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF