کره شمالی : «فرماندهی سازمان ملل» یک سازمان غیرقانونی جنگی است


تهران- ایرنا- کره شمالی دوشنبه نیروهای «فرماندهی سازمان ملل» (UNC) را یک «سازمان غیرقانونی جنگی» خواند و خواستار انحلال آن شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85289199/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA