کره شمالی سه ماهواره نظامی به فضا می‌فرستد
تهران- ایرنا- خبرگزاری مرکزی کره شمالی بامداد یکشنبه گزارش داد که پیونگ یانگ قصد دارد در سال ۲۰۲۴ میلادی سه ماهواره شناسایی نظامی دیگر به فضا پرتاب کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85338471/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%AF