کره شمالی سفارتخانه‌های سنگال و گینه را تعطیل کرد
تهران– ایرنا– یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی امروز سه‌شنبه از بسته شدن نمایندگی‌های دیپلماتیک کره شمالی در سنگال و گینه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85312752/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF