کره شمالی به دنبال افزایش بازدارندگی هسته‌ای
تهران – ایرنا – رهبر کره‌شمالی بر ضرورت افزایش بازدارندگی هسته‌ای این کشور برای رویارویی نظامی با دشمن خود تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85344241/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C