کره شمالی برای انتقال زیردریایی هسته‌ای به آبهای شبه‌جزیره کره را محکوم کرد


تهران- ایرنا- کره شمالی بامداد دوشنبه تصمیم آمریکا برای انتقال یک زیردریایی هسته‌ای مجهز به موشک بالستیک به آب‌های نزدیک شبه‌جزیره کره را محکوم و اعلام کرد که این اقدام احتمال مناقشه هسته‌ای را افزایش می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164955/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87