کره شمالی، گروه ۷ را عامل اصلی بی‌ثباتی در جهان عنوان کرد


تهران- ایرنا- کره شمالی با بیان این که گروه 7 بازمانده جنگ سرد است و باید به زودی برچیده شود، این ائتلاف را عامل اصلی از میان رفتن صلح در جهان دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85290972/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF