کره شمالی، واشنگتن و سئول را به باج‌خواهی هسته‌ای متهم کرد


تهران- ایرنا- کره شمالی در واکنش به رزمایش‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی این دو کشور را به «باج‌خواهی هسته‌ای» متهم و بر اتخاذ اقدامات لازم در مقابل جنون «جنگ‌سالاران» تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115318/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF