کره جنوبی: کره شمالی یک موشک بالستیک شلیک کرد
تهران- ایرنا- کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی یک موشک بالستیک را به سمت دریای شرقی شلیک کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85353316/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF