کره جنوبی و عربستان سعودی همکاری ها را گسترش می دهند


تهران- ایرنا – دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی در گفت وگوی تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به توافق برای تقویت همکاری و تبادل میان دو کشور در زمینه های مختلف دست یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85250109/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF