کره جنوبی و استرالیا به دنبال افزایش همکاری‌ دفاعی
تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه کره جنوبی امروز پنجشنبه با همتای استرالیایی خود درباره روابط دوجانبه، همکاری‌های دفاعی و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تلفنی گفت وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85365538/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C