کره جنوبی ناوگان هوایی نظامی خود را بروز رسانی می‌کند
تهران-ایرنا- در پی افزایش تنش در شبه جزیه کره، مقامات کره جنوبی تصمیم گرفتند ناوگان هوایی نظامی خود را با جدیدترین جنگنده‌های غربی بروز رسانی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85335872/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF