کره جنوبی تمرین آماده باش در شرایط حمله هوایی برگزار می‌کند


تهران – ایرنا – کره جنوبی امروز چهارشنبه برای اولین بار بعد از شش سال، در واکنش به خبر پرتاب موشک ماهواره بر از سوی کره شمالی، تمرین آماده باش مردمی در شرایط حمله هوایی برگزار می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207622/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF