کره جنوبی تسهیلات فرزندآوری و خرید مسکن را افزایش می‌دهد
تهران– ایرنا -دولت کره جنوبی در سال جدید میلادی، بخشی از طرح‌های خود برای افزایش نرخ باروری این کشور، تسهیلات فرزندآوری، مرخصی والدین و خرید مسکن را گسترش خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85339113/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF