کره جنوبی آب دریا را برای امارات شیرین می کند


تهران- ایرنا – کره جنوبی تفاهمنامه همکاری با امارات متحده عربی در زمینه آغار به کار همکاری دوجانبه در مهار، کنترل و استفاده از منابع آبی و نمک زدایی از آب دریا امضا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999919/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF