کره جنوبی، برنامه جهانی «حداقل مالیات» را برای شرکت‌ها اجرا می‌کند
تهران- ایرنا- مجلس کره جنوبی قانون «حداقل مالیات» برای شرکت‌های چندملیتی با سرمایه‌ بالا را تصویب کرد و اجرای آن در دستور کار دولت این کشور قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85339001/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF