کره‌جنوبی چگونه در حال تبدیل شدن به غول تسلیحاتی دنیاست؟
تهران- ایرنا- اگر چه کره‌جنوبی در عرصه تجارت جهانی تسلیحات، در بازه زمانی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ موفق شده است، جایگاه نهم را در زمینه صادرکنندگان بزرگ دفاعی به خود اختصاص دهد اما تحلیلگران می‌گویند سرعت توسعه سئول در تولید و صادرات سلاح نشان دهنده هدف آنها برای تبدیل شدن به غول تسلیحانی در دنیاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85346260/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA