کره‌جنوبی به دنبال الگوی افزایش جذب دانشجویان خارجی
تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش کره جنوبی اعلام کرد که این کشور به دنبال آسان‌سازی فرایند همکاری‌ دانشگاه‌ها، شهرها و شرکت‌ها است تا الگوی سیاست‌های جذب دانشجویان بین‌المللی را تغییر و افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85339273/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C