کارشناسان مسائل تایوان: روابط پکن و تایپه وخیم‌تر نخواهد شد
تهران- ایرنا- کارشناسان مسائل تایوان معتقدند که نظر به بهبودی نسبی روابط پکن-واشنگتن و رکود اقتصادی چین، پیروزی حزب دموکراتیک مترقی در انتخابات منطقه تایوان، نمی‌تواند روابط پکن و تایپه را وخیم‌تر از وضعیت فعلی کند و جنگی رخ نخواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354698/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D9%87-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF