کارخانه‌های آسیایی در تقلا برای سرپا ماندن

براین اساس فعالیت کارخانه‌های کره جنوبی برای نخستین بار در ۲ سال گذشته کاهش یافته است. این درحالی است که ژاپن با کندترین روند رشد در فعالیت طی ۱۰ ماه گذشته روبه رو بوده است. در چین هم با استناد به  آمار بخش خصوصی شاخص خرید مدیران «شائیشین» به رغم رفع برخی محدودیت‌های کرونایی رشد فعالیت آهسته و کند شده، آمار این بخش خصوصی نشان می‌دهد درمیانه شیوع مجدد همه گیری ویروس کرونا فعالیت کارخانه‌ها در چین به شکل غیرمنتظره‌ای کاهش یافته است.

افزایش قیمت کالاها درمیانه اختلال در زنجیره تامین که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در جهان از یک سو و آغاز جنگ اوکراین از سوی دیگر اتفاق افتاد، بدترین کابوس برای دارندگان کسب و کارها و سیاستگذاران این حوزه در سراسر جهان بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84840557/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86با وجود این برخی اخبار امیدوارکننده نیز در این منطقه وجود دارد بدین صورت که شاخص های خرید مدیران نشان می دهد افزایش قیمت در چین، تایوان و کره جنوبی به آهستگی رو به کاهش است.  

بدین ترتیب به نظر می‌رسد برای بزرگترین کارخانه‌های آسیایی دو عامل مهم در کند شدن روند تولید آنها نقش دارد که یکی افزایش قیمت مواد اولیه از جمله سوخت، فلزات و نیم‌رساناها  و دیگری کاهش تقاضا است.  

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری «رویترز» تعدادی شاخص‌های خرید مدیران  برای ماه ژوئیه که امروز منتشر شده است نشان می‌دهد سفارش‌های جدید در مناطقی که کارخانه‌ها واقع شدند به ویژه در بخش مربوط به غول‌های فناوری در شمال‌شرقی آسیا کاهش قابل ملاحظه داشته است.