کاخ سفید: درهای آمریکا برای مذاکره با کره شمالی باز است


تهران- ایرنا – سخنگوی کاخ سفید پس از اظهارات اخیر رهبر کره شمالی که سران کشورهای آمریکا، کره جنوبی و ژاپن را “رهبران دسته جنایتکاران ” نامید، اعلام کرد آمریکا درهای گفت و گو با کره شمالی را باز گذاشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215270/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA