کاخ‌سفید:درگیری ایران و پاکستان را زیر نظر داریم/نمی‌خواهیم تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد
نیویورک – ایرنا- جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید با بیان اینکه درگیری ها میان ایران و پاکستان را در نظر داریم، مدعی شد: نمی خواهیم ایران به سلاح هسته ای دست یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85358558/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86