ژاپن در مسیر شکستن حصار ممنوعیت صدور سلاح های مرگبار
تهران – ایرنا – گام رو به جلوی توکیو برای رفع محدودیت‌های صدور سلاح به کشورهایی که تسلیحات آنها تحت لیسانس درخاک ژاپن تولید می‌شود، چارچوب ذهنی مقامات را برای شکستن حصارهای ممنوعیت صادرات تسلیحات مرگبار آماده کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332667/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1