ژاپن حملات تروریستی در کرمان را محکوم کرد
تهران-ایرنا- دولت ژاپن طی پیامی حملات تروریستی در شهر کرمان را محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85343974/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF