ژاپن برنامه ارسال موشک‌های پاتریوت به آمریکا را نهایی می‌کند
تهران- ایرنا- یک روزنامه ژاپنی گزارش داد که دولت توکیو با تسهیل قوانین صادرات تسلیحات، به‌دنبال صدور موشک‌های پاتریوت تولید داخل به ایالات متحده آمریکا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85328135/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF