ژاپن برای درگیری بالقوه تایوان آماده می‌شود


تهران- ایرنا- روزنامه ژاپن تایمز در گزارشی با اشاره به تغییر سیاست دفاعی ژاپن نوشت که این کشور با تمرکز بر جزایر «نانسه‌ای» در جنوب غربی آب‌های ژاپن، تمرکز خود را معطوف به درگیری بالقوه چین و تایوان قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976012/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF