ژاپن با برنامه ارسال بمب های خوشه ای آمریکا به اوکراین مخالف نکرد


تهران- ایرنا – ژاپن با برنامه تامین بمب های خوشه ای از سوی آمریکا برای اوکراین در عملیات ضدحمله علیه روسیه درحالی مخالفت نکرد که برخی کشورهای عضو ناتو در آستانه اجلاس این سازمان با این موضوع مخالفت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166356/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81