ژاپن از رصد ناوهای روسیه در جزایر اوکیناوا و تایوان خبر داد


تهران- ایرنا- وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد دو فروند ناو جنگی نیروی دریایی روسیه را در آب های نزدیک جزایر اوکیناوا و تایوان در چهار روز گذشته رصد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156149/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF