چین ۵ شرکت آمریکایی را به دلیل فروش سلاح به تایوان تحریم کرد
تهران– ایرنا– سخنگوی وزارت خارجه چین امروز یکشنبه گفت پکن در واکنش به آخرین دور فروش سلاح آمریکا به تایوان، پنج تولیدکننده نظامی آمریکایی را تحریم می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85346120/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B5-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF