چین چشم‌انداز جدید ابتکار «کمربند و جاده» را منتشر کرد


تهران- ایرنا- چین به تازگی سندی منتشر کرده است که براساس آن چشم‌انداز و اقدامات لازم برای همکاری در طرح «یک کمربند-یک جاده» برای دهه آینده میلادی مشخص شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85302407/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF